Pro Scientia- Työpäiväkirja

29.11 ja 3.12 Suun­nit­te­lua ja tut­ki­mus­ai­hees­ta päät­tä­mi­nen

5.12,10.12,12.12 ja 13.12 Tut­ki­mus­suun­ni­tel­man kir­joit­ta­mi­nen ja bak­tee­ri­tie­to­jen ke­rää­mi­nen

17.12 En­sim­mäi­nen käyn­ti mikrobionilla. Tut­ki­mus­suun­ni­tel­man muok­kaus­ta.

2.1 En­sim­mäis­ten 13 si­ve­ly­näyt­teen ot­ta­mi­nen

7.2 Vii­meis­ten 12 si­ve­ly­näyt­teen ot­ta­mi­nen

9.2 2.1 otet­tu­jen näyt­tei­den lu­ke­mi­nen

14.2 7.2 otet­tu­jen näyt­tei­den lu­ke­mi­nen

16.2,17.2 ja 21.2 Ra­por­tin te­koa

Science-Klassikka3. jak­so luku­vuo­si 2013-201427.11.2013